V KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA RADIOLOGA
sa međunarodnim sudjelovanjem

V CONGRESS OF CROATIAN SOCIETY OF RADIOLOGY
with international participations

Četvrtak, 14. Listopad 2010.

Dvorana A

08.15 - 09.00 Svečano otvaranje
09.00 - 11.00 Uvodna predavanja

Predsjedavajući:
R. Štern-Padovan, B. Brkljačić

09.00 –09.45 Hedvig Hricak, NY, SAD:
Onkološka slikovna dijagnostika u doba personalizirane medicine
09.45 – 10.15 Maximilian Reiser, Minhen, Njemačka:
Dijagnoza, procjena proširenosti i terapijskog odgovora kod koštanih i mekotkivnih tumora
10.15 – 10.45 Christian Herold, Beč, Austrija:
Kako postupiti kod slučajno otkrivenih čvorova u plućima?
10.45 – 11.15 András Palkó, Szeged, Mađarska:
Slikovna dijagnostika hepatocelularnog karcinoma: najnovija saznanja

11.15 – 11.30 Stanka za kavu
11.30 – 12.30 Satelitski simpozij
12.30 – 13.30 Satelitski simpozij

13.30 – 16.10 Torakopulmonalna radiologija

Predsjedavajući:
L. Bonomo, I. Kocijančić

13.30 – 14.00 Lorenzo Bonomo, Rim, Italija:
Procjena proširenosti raka pluća
14.00 – 14.30 Istvan Battyanyi, Pečuh, Mađarska:
Što je novo u dijagnostici plućne embolije?
14.30 – 14.55 Igor Kocijančič, Janez Podobnik, Ljubljana, Slovenija:
Uloga 3T MR kod malignog pleuralnog mezotelioma
10.45 – 11.15 Šerif Bešlić, Sarajevo, Bosna i Hercegovina:
Radiološka dijagnostika medijastinalnih tumora
15.20 – 15.45 Ivica Mažuranić, Zagreb, Hrvatska:
HRCT u difuznim bolestima plućnog parenhima
15.45 – 16.10 Melita Kukuljan, Rijeka, Hrvatska:
Kompjutorskom tomografijom vođena perkutana iglena biopsija medijastinalnih lezija
16.10 – 16.30 Stanka za kavu

16.30 – 18.15 Radiologija dojke

Predsjedavajući:
C. Boetes, S. Janković

16.30 – 17.00 Carla Boetes, Maastricht, Nizozemska:
Duktalni invazivni i lobularni invazivni karcinom – razlike u slikovnom prikazu
17.00 – 17.25 Stipan Janković, Tade Tadić, Ivan Šimundić, Snježana Tomić, Ingrid Tripković, Split, Hrvatska:
Rezultati mamografskog probira raka dojke u Splitsko-dalmatinskoj županiji
17.25 – 17.50 Ivan Drinković, Zagreb, Hrvatska:
Augmentirana dojka – radiološki pristup
17.50 – 18.15 Zoran Brnić, Zagreb, Hrvatska:
Kontrola kvalitete snimki u mamografskom skriningu u Hrvatskoj

Petak, 15. Listopad 2010.

Dvorana A

08.30 – 9.50 Radiologija gastrointestinalnog i hepatobilijarnog sustava

Predsjedavajući:
O. Akhan, D. Miletić

08.30 – 9.00 Okan Akhan, Ankara, Turska:
Perkutano liječenje ehinokoknih cista
09.00 – 9.25 Damir Miletić, Rijeka, Hrvatska:
Magnetna rezonancija tankog i debelog crijeva
09.25 – 9.50 Miljenko Marotti, Zagreb, Hrvatska:
MR dijagnostika hepatobilijarnog sustava

09.50 – 10.10 Stanka za kavu

10.10 – 11.55 Urogenitalna radiologija, kontrastna sredstva

Predsjedavajući:
M. Bertolotto, B. Brkljačić

10.10 – 10.40 Michelle Bertolotto, Trst, Italija:
Urogenitalna primjena ultrasonografskih kontrastnih sredstava
10.40 – 11.05 Boris Brkljačić, Zagreb, Hrvatska:
Renovaskularna hipertenzija – uloga slikovnih metoda u dijagnostici i liječenju
11.05 – 11.30 Ranka Štern-Padovan, Zagreb, Hrvatska:
Optimalna dijagnostika urogenitalnog sustava
11.30 – 11.55 Ivica Sjekavica, Zagreb, Hrvatska:
Doppler ultrazvuk u otkrivanju i praćenju komplikacija kod transplantacije bubrega i jetre
12.00 – 13.00 Satelitski simpozij
13.00 – 14.00 Satelitski simpozij

14.00 – 15.50 Neuroradiologija, radiologija glave i vrata

Predsjedavajući:
M. Thurnher, M. Radoš

14.00 – 14.30 Majda Thurnher, Beč Austrija:
Diferencijalna dijagnoza svijetlih lezija na DWI sekvencama
14.30 – 15.00 Zoran Rumboldt, Charleston, SAD:
Radiološka evaluacija tumora mozga, glave i vrata: do dijagnoze i dalje
15.00 – 15.25 Marko Radoš, Zagreb, Hrvatska:
Duralne arteriovenske fistule – prirodni tijek i liječenje
15.25 – 15.50 Ivan Krolo, Zagreb, Hrvatska:
Novi pristup dentalnoj radiologiji

16.00 – 16.30 Stanka za kavu

16.30 – 18.15 Kardiovaskularna i intervencijska radiologija

Predsjedavajući:
A. Schmidt, A. Hebrang

16.30 – 17.00 Andrej Schmidt, Leipzig, Njemačka:
Tehnike stentiranja kompleksnih karotidnih lezija
17.00 – 17.25 Andrija Hebrang, Zagreb, Hrvatska:
Radiološka dijagnostika periferne ateroskleroze: metode, dijagnostička osjetljivost i algoritmi
17.25 – 17.50 Vinko Vidjak, Zagreb, Hrvatska:
Trebamo li izbjegavati liječenje vaskularnih okluzivnih promjena?
17.50 – 18.15 Liana Cambj-Sapunar, Split, Hrvatska:
Radiološki vođena balonska dilatacija striktura probavnog sustava

Subota, 16. Listopad 2010.

Dvorana A

08.30 – 9.50 Pedijatrijska radiologija

Predsjedavajući:
Z. Harkanyi, D. Kuhelj

08.30 – 9.00 Zoltan Harkanyi, Budimpešta, Mađarska:
Racionalne indikacije za hitni CT pregled u dječjoj dobi
09.00 – 9.25 Dimitrij Kuhelj, Peter Popovič, Vladka Salapura, Pavle Berden, Miloš Šurlan, Ljubljana, Slovenija:
Uloga intervencijske radiologije u djece i adolescenata
09.25 – 9.50 Goran Roić, Zagreb, Hrvatska:
Ultrazvučna dijagnostika skrotuma u pedijatrijskoj radiologiji

09.50 – 10.10 Stanka za kavu

10.10 – 11.25 Radiologija muskuloskeletnog sustava

Predsjedavajući:
K. Potočki, D. Miklić

10.10 – 10.35 Kristina Potočki, Đurđica Babić Naglić, Zagreb, Hrvatska:
Reumatska bolest od kliničkog simptoma do dijagnoze
10.35 – 11.00 Igor Borić, Zagreb, Hrvatska:
Oslikavanje oštećenja hrskavice
11.05 – 11.25 Dina Miklić, Zagreb, Hrvatska:
Muskuloskeletni ultrazvuk: što gledamo, a što vidimo?
13.00 ZATVARANJE KONGRESA

Copyright (c) 2010 Novacon d.o.o. All rights reserved.