V KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA RADIOLOGA
sa međunarodnim sudjelovanjem

V CONGRESS OF CROATIAN SOCIETY OF RADIOLOGY
with international participations

Četvrtak, 14. Listopad 2010.

Dvorana B

11.30 – 12.30 Satelitski simpozij
12.30 – 13.30 Satelitski simpozij

14.00 – 16.00 Neuroradiologija, radiologija glave i vrata

Predsjedavajući:
Z. Rumboldt, I. Krolo

14.00 – 14.10 Razlike u difuziji između tkiva mozga infiltriranog tumorom i peritumorskog vazogenog edema
Goran Pavliša, Marko Radoš
14.10 – 14.20 Promjene sive tvari kod pacijenata sa shizofrenijom:voksel-temeljena morfometrijska studij
Antonija Ružić Baršić, Ronald Antulov, Jonatan Lerga, Gordana Rubeša, Damir Miletić
14.20 – 14.30 Vrijednost MR spektroskopije kod tumora mozga -naša prva iskustva
Gordana Glavina, Ante Buča, Stipan Janković, Marija Lahman Dorić, Srećka Kuštera Čurković, Krešimir Kolić, Krešimir Dolić, Nada Bešenski
14.30 – 14.40 Perfuzijski CT i rani ishod trombolitičke terapije: naša iskustva
Sanja Lovrić Kojundžić, Stipan Janković, Krešimir Kolić, Krešimir Dolić, Ante Buča, Mirela Pavičic Ivelja, Gordana Glavina
14.40 – 14.50 MRI limbičkog korteksa u ljudskom fetalnom mozgu
David Ozretić, Ivica Kostović, Ranka Štern-Padovan, Snježana Škrablin-Kučić, Marko Čuljat, Miloš Judaš, Marko Radoš
14.50 – 15.00 „Interictal“ MR i 18FDG PET/CT mozga u bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom temporalnog režnja
Darko Bedek, Sunčana Divošević, Hrvoje Hećimović, Josip Hat, Hrvoje Ivan Pećina, Dijana Podoreški, Tomislav Gregurić
15.00 – 15.10 Područne promjene bijele tvari ne pridonose područnoj atrofiji sive tvari mozga kod pacijenata s multiplom sklerozom
Ronald Antulov, Michael G. Dwyer, Ralph H.B. Benedict, Damir Miletić, Robert Zivadinov
15.10 – 15.20 Usporedba dijagnostičke vrijednosti CT i MR mijelografije kod pacijenata s avulzijom brahijalnog pleksusa
Petra Margetić, Dina Miklić, Vera Rakić-Eršek, Martina Salaj, Ivan Zvonimir Lubina, Zoran Doko, Ivana Župetić
15.20 – 15.30 Preoperativna radiološka dijagnostika pacijenata predviđenih za funkcionalni endoskopski kirurški zahvat paranazalnih šupljina – FESS
Aleksandra Roglić, Marko Radoš, Ranka Štern-Padovan
15.30 – 15.40 Shear-wave elastografija kod bolesti štitnjače
Gordana Ivanac, Ana Hrkać Pustahija, Mislav Čavka, Berislav Rožman, Boris Brkljačić
15.40 – 15.50 Multidisciplinarni pristup radiologa, otorinolaringologa i anesteziologa u rehabilitaciji traheoezofagealnog govora kod laringektomiranih pacijenata
Barbara Čandrlić, Robert Tićac, Goran Pavelić, Jurica Juranić, Dijana Pedisić, Damir Miletić
15.50 – 16.00 Višeslojna kompjutorizirana tomografija i magnetska rezonancija u dijagnostici patoloških promjena u području glave i vrata
Ana Šverko, Darko Bedek, Tomislav Gregurić, Hrvoje Ivan Pećina, Dijana Podoreški, Petra Radulović, Josip Hat
16.10 – 16.30 Stanka za kavu

16.30 – 18.10 Radiologija gastrointestinalnog i hepatobilijarnog sustava

Predsjedavajući:
M. Marotti, D. Miletić

16.30 – 16.40 MRI rektuma - polip ili karcinom?
Amela Sofić, Šerif Bešlić
16.40 – 16.50 MSCT abdomena u hitnoj službi
Sonja Britvić Pavlov, Mari Perić, Tade Tadić, Juroslav Roglić, Marko Nevešćanin, Stipan Janković
16.50 – 17.00 Korelacija MSCT nalaza i kliničkog tijeka akutnog pankreatitisa
Marina Maras-Šimunić, Juroslav Roglić, Mihajlo Lojpur, Miroslav Šimunić, Nikica Družijanić
17.00 – 17.10 Color Doppler sonografija u analizi protoka kroz transplantiranu jetru
Drago Odak, Jelena Popić Ramač, Vinko Vidjak, Branislav Kocman, Tatjana Filipec, Andrija Hebrang
17.10 – 17.20 Značajke MR pregleda i MR karakteristike perianalne bolesti u bolesnika s upalnom bolesti crijeva
Marko Kralik, Ranka Štern-Padovan, Vice Šunjara, Mario Lušić, Maja Hrabak Paar
17.20 – 17.30 Incidencija atipičnih hemangioma u jetri dijagnosticiranih magnetskom rezonancijom
Renata Huzjan-Korunić, Mirjana Vukelić Marković, Josip Ćurić, Boris Brkljačić, Marko Banić, Milan Kujundžić
17.30 – 17.40 Uloga kompjutorizirane tomografije u otkrivanju i razlikovanju bolesti peritoneuma, mezenterija i omentuma
Ranka Štern Padovan, Maja Hrabak Paar, Vice Šunjara, Božidar Oberman
17.40 – 17.50 Usporedba abdominalne sonografije i MR kolangiopankreatografije u dijagnostici maligne bilijarne opstrukcije
Marin Pušić, Maržena Mazur-Grbac, Sandra Milić, Petra Valković, Marko Zelić, Davor Štimac, Damir Miletić
17.50 – 18.00 Multidetektorska kompjutorizirana tomografija (MDCT) u dnevnoj praksi Hitne službe KBC Zagreb
Mario Lušić, Ranka Štern Padovan, Marko Radoš
18.00 – 18.10 Ultrazvučna dijagnostika lipodistrofije u HIV-om zaraženih bolesnika koji uzimaju kombinirane antiretrovirusne lijekove 
Klaudija Višković, Ilana Richman, George W. Rutherford, Ivan Krolo, Marija Frković, Josip Begovac

Petak, 15. Listopad 2010.

Dvorana B

09.00 – 09.40 Urogenitalna radiologija, kontrastna sredstva

Predsjedavajući:
R. Štern-Padovan, I. Sjekavica

09.00 – 09.10 Višefazna spiralna kompjutorizirana tomografija zloćudnih tumora bubrega
Ivan Žokalj, Zlatko Pavčec, Hussein Saghir, Branko Latin, Željka Perhoć, Nenad Hlebec, Miljenko Marotti
09.10 – 09.20 Preoperativna procjena proširenosti malignih tumora bubrega magnetnom rezonancijom: usporedba sa patohistološkim nalazom
Martina Špero, Domagoj Marjan, Boris Brkljačić, Miljenko Marotti
09.20 – 09.30 Varikokela – hipotrofija testisa 
Vesna Fridl -Vidas, Jadranka Božić-Roić, Jakov Todorić, Ivo Jurić, Stipan Janković
09.30 – 09.40 Pouzdanost MSCT i MR pregleda u analizi urogenitalnih anomalija
Ranka Štern-Padovan, Marko Kralik, Maja Hrabak Paar, Mario Lušić, Vice Šunjara
09.50 – 10.10 Stanka za kavu
10.50 – 12.00 Torakopulmonalna radiologija

Predsjedavajući:
Š. Bešlić, I. Mažuranić

10.50 – 11.00 Perkutana transtorakalna biopsija pluća pod kontrolom CT-a - komparacija chiba i cut igle
Šerif Bešlić, Fuad Zukić, Selma Milišić
11.00 – 11.10 Mogućnosti CT-a u procjeni stadija NSLC
Muris Ibralić, Šerif Bešlić
11.10 – 11.20 Prediktivni faktori uspjeha citološke punkcije intratorakalnih lezija - naša iskustva
Kristina Šitum, Sonja Britvić-Pavlov, Marko Nevešćanin, Mari Perić, Juroslav Roglić, Tade Tadić, Dinka Šundov, Stipan Janković
11.20 – 11.30 Radiomorfološke karakteristike infekcija uzrokovanih netuberkuloznim mikobakterijama 
Ante Marušić, Ivica Mažuranić
11.30 – 11.40 Uloga MSCT-a u otkrivanju traume grudnog koša 
Emina Grgurević – Dujmić, Melita Kukuljan, Damir Miletić
11.40 – 11.50 HRCT dijagnostika mozaične perfuzije i ground-glass zasjenjenja
Melita Kukuljan
11.50 – 12.00 Paleoradiologija nova stara znanost – naša početna iskustva 
Mislav Čavka, Nino Tičinović, Stipe Radoš, Gordana Ivanac, Mario Šlaus, Krešimir Čavka, Boris Brkljačić
12.00 – 13.00 Satelitski simpozij
13.00 – 14.00 Satelitski simpozij

14.30 – 16.20 Radiologija muskuloskeletnog sustava

Predsjedavajući:
I. Borić, I. Barišić

14.30 – 14.40 Mogućnost MR-a u procjeni oštećenja hrskavice koljena u bolesnika sa rupturom prednjeg križnog ligamenta
Igor Borić, Matej Mustapić, Ana Tripalo Bartoš, Miljenko Marotti
14.40 – 14.50 Ultrazvuk lakta
Aleksandra Uhernik Kovačević, Dina Miklić
14.50 – 15.00 Promjene subhondralne kosti vidljive magnetskom rezonancijom u bolesnika s oštećenjem zglobne hrskavice koljenskog zgloba
Matej Mustapić, Anita Galović, Igor Borić, Miljenko Marotti
15.00 – 15.10 Radiološka dijagnostika bolne prepone u sportaša
Jakša Škugor, Matej Mustapić, Igor Borić, Ivan Krolo
15.10 – 15.20 Digitalna tomosinteza kod pacijenata s koštanom ozljedom
Kristina Potočki, Martina Zidanić, Ranka Štern-Padovan
15.20 – 15.30 Ultrazvučna dijagnostika koljena
Igor Barišić, Davor Luetić, Ana Krnić, Marina Maras Šimunić, Suzana Ivković Gabela, Suzana Barać
15.30 – 15.40 Magnetska rezonancija u dijagnostici temporomandibularnog zgloba
Tomislav Badel, Miljenko Marotti, Ivan Krolo, Dijana Podoreški, Sonja Kraljević Šimunković, Jadranka Keros
15.40 – 15.50 Usporedna analiza malignih tumora čeljusti MSCT-om i MR-om
Dijana Podoreški, Tomislav Gregurić, Josip Hat, Darko Bedek, Hrvoje Ivan Pećina, Ana Tripalo, Ivan Krolo
15.50 – 16.00 Mjesto radiološkog nalaza u terapijskoj odluci
Kristina Potočki, Đurđica Babić Naglić, Maja Prutki
16.00 – 16.10 Prijelomi kralježaka u bolesnika sa seronegativnim spondiloartropatijama
Maja Prutki, Kristina Potočki, Đurđica Babić Naglić, Ranka Štern Padovan, Marko Kralik, Nadica Laktašić
16.10 – 16.20 Korelacija posttraumatskog istegnuća mišića vratne kralježnice sa rtg nalazom FSVK
Dubravka Srdoč, Melita Uremović, Jelena Kovačić, Boris Brkljačić
16.20 – 16.50 Stanka za kavu

17.00 – 18.20 Radiologija dojke

Predsjedavajući:
I. Drinković, Z. Brnić

17.00 – 17.10 Kalcifikacije u stijenci intramamarnih krvnih žila i koronarna bolest srca
Ivan Žokalj, Hussein Saghir, Željka Perhoć, Nenad Hlebec, Petra Mustač Jambrešić, Željko Maltarić, Branko Kolarić
17.10 – 17.20 Uloga MR-a u obradi mamografskih BI RADS 4 i 5 mikrokalcifikata: preliminarni rezultati
Ana Hrkać Pustahija, Gordana Ivanac, Igor Čikara, Renata Huzjan Korunić, Boris Brkljačić
17.20 – 17.30 Evaluacija skrining programa raka dojke u Međimurskoj županiji prema Europskim smjernicama za osiguranje kvalitete
Hussein Saghir, Renata Kutnjak Kiš, Ivan Žokalj
17.30 – 17.40 Radiofrekvencijska ablacija karcinoma dojke 
Boris Brkljačić, Igor Čikara, Gordana Ivanac, Ana Hrkać-Pustahija, Rado Žic, Zdenko Stanec
17.40 – 17.50 Elastografija u razlikovanju benignih i malignih tvorbi dojke
Gordana Ivanac, Raffaela Kuzmić, Ana Hrkać Pustahija, Igor Čikara, Renata Huzjan Korunić, Boris Brkljačić
17.50 – 18.00 Magnetna rezonancija dojke na 3.0 T
Maja Prutki, Ranka Štern Padovan, Kristina Potočki, Ksenija Štekić Novački, Marko Kralik, Maja Hrabak Paar
18.00 – 18.10 Rezultati provođenja nacionalnog programa “mamma” u Primorsko-goranskoj županiji
Emina Grgurević - Dujmić, Damir Miletić, Elvira Mustač
18.10 – 18.20 Preoperativna procjena proširenosti karcinoma dojke magnetskom rezonancijom
Marzena Mazur –Grbac, Damir Miletić, Barbara Čandrlić, Petra Valković-Zujić, Ivo Mendrila

Subota, 16. Listopad 2010.

Dvorana B

08.30 – 10.20 Intervencijska radiologija

Predsjedavajući:
L. Cambj-Sapunar, V. Vidjak

08.30 – 08.40 Bipolarna radiofrekvencijom inducirana termoterapija i 1064 nanometarski Nd:YAG laser u endovenoznoj okluziji varikoznih vena: rezultati kratkotrajnog praćenja
Anton Krnić, Zvonimir Sučić
08.40 – 08.50 Stent graft u liječenju tupe traume descendentne torakalne aorte
Josip Mašković, Andrea Kordić
08.50 – 09.00 Endovaskularno liječenje površne femoralne arterije – naša iskustva 
Dragan Dragičević, Liana Cambj-Sapunar, Tonči Batinić, Andrija Božanić, Dijana Perica, Stipan Janković
09.00 – 09.10 Endovaskularno liječenje okluzivnih promjena ilijakalnih arterija - trogodišnji rezultati praćenja u KB Merkur
Karlo Novačić, Vinko Vidjak, Marko Slavica, Maja Grubelić Crnčević
09.10 – 09.20 Aneurizma bubrežne arterije (RAA) - endovaskularno liječenje i pregled literaturer
Ranko Smiljanić, Dražen Perkov, Marko Radoš, Savko Dobrota, Ranka Štern Padovan
09.20 – 09.30 Infrapoplitealni endovaskularni zahvati - uspješnost i praćenje
Nino Tičinović, Gorislav Erceg, Stipe Radoš, Mislav Čavka, Zdravko Borković, Boris Brkljačić
09.30 – 09.40 Endovaskularni zahvati na zdjeličnim i femoralnim arterijama - uspješnost u 4 godišnjem periodu i praćenje
Nino Tičinović, Gorislav Erceg, Stipe Radoš, Mislav Čavka, Zdravko Borković, Boris Brkljačić
09.40 – 09.50 Liječenje stenoza karotidnih arterija ugradnjom stenta uz primjenu moždane zaštite
Siniša Knežević, Slavica Kovačić, Ronald Antulov, Berislav Budiselić, Damir Miletić
09.50 – 10.00 Hibridni pristup u liječenju aorto-ilijačne okluzivne bolesti
Stipe Radoš, Nino Tičinović, Gorislav Erceg, Zdravko Borković, Boris Brkljačić
10.00 – 10.10 Transarterijska kemoembolizacija (TACE) u liječenju multicentričnog hepatocelularnog karcinoma – BCLC B
Dražen Perkov, Ranko Smiljanić, Savko Dobrota, Irena Hrstić, Davor Radić, Rajko Ostojić, Ranka Štern Padovan
10.10 – 10.20 Primarna ugradnja samoširećeg stenta u površinsku femoralnu arteriju
Dražen Perkov, Ranko Smiljanić, Savko Dobrota, Ivica Sjekavica, Marko Radoš, Ranka Štern Padovann
10.20 – 10.30 Stanka za kavu

10.30 – 11.40 Kardiovaskularna radiologija

Predsjedavajući:
M. Hrabak-Paar, S. Kovačić

10.30 – 10.40 Komparativna analiza multi detector CTA (MDCTA) i digitalne subtrakcijske angiografije (DSA) kod periferne okluzijske arterijske bolesti (POAB) arterija zdjelice i donjih ekstremiteta
Edin Herceglija, Vesna Sarajlić, Sanela Vesnić, Aladin Čarovac, Deniz Bulja, Nedžad Rustempašić, Akif Mlačo, Šerif Bešlić
10.40 – 10.50 Ateroskleroza i promjer aorte u pacijenata sa disekcijom torakalne aorte
Danijela Veljković Vujaklija, Slavica Kovačić, Miljenko Kovačević, Berislav Budiselić, Damir Miletić
10.50 – 11.00 Postpunkcijske pseudoaneurizme/A-V fistule AFC-UZV dijagnostika i liječenje metodom kompresije UZV sondom
Siniša Pešić, Tonći Mišević, Đurđica Šošić
11.00 – 11.10 Slikovni prikazi u pripremi bolesnika za kardiokiruršku operaciju 
Ranka Štern Padovan, Vice Šunjara, Mario Lušić, Maja Hrabak
11.10 – 11.20 Magnetska rezonancija srca na uređaju jakosti magnetskog polja 3 Tesla
Maja Hrabak Paar, Ranka Štern Padovan, Mario Lušić, Vice Šunjara
11.20 – 11.30 Magnetska rezonanca srca u dijagnostici neishemijskih kardiomiopatija
Slavica Kovačić, Ante Matana, Tadeja Poropat, Damir Miletić
11.30 – 11.40 Ventrikularna funkcija u elitnih ronioca na dah - MRI studija
Tonći Batinić, Jens Tank, Wolfgang Utz, Toni Brešković, Stipan Janković, Željko Dujić

11.50 – 12.50 Pedijatrijska radiologija

Predsjedavajući:
G. Roić, G. Šaina

11.50 – 12.00 Procjena aktivnosti Crohnove bolesti u djece MR enterografijom i kolonografijom
Izidora Holjar-Erlić, Mladen Peršić, Irena Barbarić, Damir Miletić
12.00 – 12.10 Ljudski čimbenik u zaštiti djece od zračenja
Natko Beck, Đurđica Milković, Saveta Miljanić, Željka Knežević, Maria Ranogajec-Komor, Filip Rubić
12.10 – 12.20 Ultrazvuk u praćenju efekata endoskopske terapije (Deflux) vezikoureteralnog refluksa
Nikola Dukarić, Goran Roić, Mislav Bastić, Zoran Bahtijarević, Tonći Grmoja, Vesna Posarić, Mirjana Odorčić Krsnik, Josip Marijanović
12.20 – 12.30 Preoperativna ultrazvučna dijagnostika  ingvinalnih hernija dojenčadi
Tajana Turk, Tonći Mišević, Dalibor Divković, Tatjana Rotim, Domagoj Kretić
12.30 – 12.40 Magnetna rezonancija u ranoj dječjoj dobi – 21 godina iskustva
Krešimir Oršolić, Pero Jurković, Franka Jelavić-Kojić, Zvonimir Sučić
12.40 – 12.50 Ultrazvučna cistografija u dijagnostici vezikoureteralnog refluksa u djece - naše petogodišnje iskustvo
Andrea Cvitković Roić, Mislav Bastić, Zoran Bahtijarević, Jasna Đelmiš, Iva Palčić, Goran Roić
13.00 ZATVARANJE KONGRESA

Copyright (c) 2010 Novacon d.o.o. All rights reserved.