V KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA RADIOLOGA
sa međunarodnim sudjelovanjem

V CONGRESS OF CROATIAN SOCIETY OF RADIOLOGY
with international participations

REGISTRACIJA

Svaki registrirani sudionik sa važećom akreditacijom za kongres, ostvaruje slijedeća prava:
• nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, prezentacija postera i izlagačkih prostora
• kongresne materijale (knjiga sažetaka, potvrdnica o sudjelovanju, kongresna torba i promocijski materijal)
• domjenak dobrodošlice, kava pauze i gala večera

Prilikom uplate, kotizacije moraju biti oslobođene plaćanja svih troškova ili bankovne provizije.

PLAĆANJE

U KORIST:

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo radiologa

ŽIRO RAČUN:

2360000-1101214818, ZABA, ZAGREB

POZIV NA BROJ:

268-241

UPLATITELJ:

Ime i prezime sudionika, naziv uplatitelja

SVRHA UPLATE:

Kotizacija za V Kongres HDR

Uplatu izvršiti po prodajnom tečaju Zagrebačke banke d.d., Zagreb na dan uplate . Pri uplati potrebno je navesti ime i prezime uplatitelja / sudionika i svrhu uplate . Iznos kotizacije ne uključuje bankarske i ostale troškove, te je uplatitelj dužan iste snositi sam. Plaćanje kotizacije na mjestu održavanja Kongresa biti će moguće isključivo gotovinom. Molimo kopiju uplatnice poslati Kongresnom servisu na telefaks 01.383.0638.

REGISTRATION

Registration fee includes admission to all Congress sessions, poster and exhibition areas.
Congress material ( Book of abstracts,Certificate of Attendance, congress bag and promo materials).
Admission to the welcome reception, coffee breaks and gala dinner.
The registration fee must be free of every charges or banking commission

PAYMENT

IN FAVOR OF:

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo radiologa
Šubićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

BANK:

Zagrebačka Banka d.d. • Paromlinska 2 • Zagreb • Croatia

IBAN:

HR7423600001101214818

BIC/SWIFT:

ZABAHR2X

PAID BY

First and last name

NOTIFICATION:

Participant’s name, 5th Congress of Croatian Society of Radiology

The registration fee must be free of any bank or other charges. Specify participants name and Vth Congress of Croatian Society of Radiology. On- site payment will be accepted in cash only. Please send Your payment slip to the Congressional Service by fax +385.1.383.06.38

KOTIZACIJA / REGISTRATION FEE

 

SPECIJALISTI ČLANOVI HDR

SPECIALIST HDR MEMBERS

€ 300

SPECIJALISTI NEČLANOVI HDR

SPECIALISTS NON HDR MEMBERS

€ 350

SPECIJALIZANTI ČLANOVI HDR

RESIDENTS HDR MEMBERS

€ 200

SPECIJALIZANTI NEČLANOVI HDR

RESIDENTS NON HDR MEMBERS

€ 250

OSOBE U PRATNJI

ACCOMPANYING PERSON

€ 150

Copyright (c) 2010 Novacon d.o.o. All rights reserved.