V KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA RADIOLOGA
sa međunarodnim sudjelovanjem

V CONGRESS OF CROATIAN SOCIETY OF RADIOLOGY
with international participations

Organizacijski odbor V hrvatskog kongresa radiologa odlučio je da pet najboljih sažetataka na kongresu, gdje je specijalizant prvi autor, bude nagrađeno plaćenom kotizacijom za ECR 2011 i troškovima boravka u iznosu do 200€.

Dobrodošli

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji

Osobito nam je zadovoljstvo i čast pozvati vas na 5. Kongres Hrvatskog društva radiologa Hrvatskog liječničkog zbora, koji će se nakon punih 16 godina ponovno održati u Opatiji. Rado se sjećamo 1. kongresa u samostalnoj Republici Hrvatskoj koji se održao 1994. u ovom lijepom gradu, biseru Jadranskog mora. Radiologija doživljava ogromne promjene u tehnološkom, stručnom i znanstvenom smislu, što uvjetuje stalno redefi niranje njene uloge u kliničkoj medicini. Hrvatsko društvo radiologa je od samih početaka do danas zadržalo kontinuitet stručnih sastanaka i kongresa, odgovarajući na edukacijske i stručne izazove u svim područjima radiologije. Ovo je još jedna prilika za razmjenu znanja i iskustava, obnovu starih i sklapanje novih prijateljstava. Mnogi ugledni predavači iz različitih zemalja svojim će predavanjima doprinijeti kvaliteti cjelokupnog programa. Stoga vas u ime članova Hrvatskog društva radiologa HLZ i lokalnog organizacijskog odbora iz Rijeke srdačno pozivamo da aktivno sudjelujete u radu kongresa.

Predsjednik Organizacijskog odbora
Damir Miletić
Predsjednik Hrvatskog društva radiologa HLZ
Boris Brkljačić

Welcome

Dear colleagues and dear friends

It is a great pleasure and honour to invite you to the 5th Congress of the Croatian Society of Radiology that will take place in Opatija. We remember gladly our 1st radiology congress in the independent Republic of Croatia that was held in this beautiful place, known as „the pearl of Adriatic“, 16 years ago. Radiology is passing through substantial changes in technological, professional, and scientifi c sense that redefi ne its role in the clinical medicine. Croatian Society of Radiology has maintained continuity of professional meetings from the very beginning, responding to educational and professional challenges in all fields of radiology. This meeting is an opportunity to exchange knowledge and experience, as well as to create new friendships and resume old ones. Many respectable lecturers from different countries will enrich and improve our scientific programme. On behalf of the Croatian Society of Radiology and local organizing committee from Rijeka we cordially invite you to actively participate in our national congress.

President of the Organizing Committee
Damir Miletić
President of the Croatian Society of Radiology
Boris Brkljačić

Copyright (c) 2010 Novacon d.o.o. All rights reserved.