V KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA RADIOLOGA
sa međunarodnim sudjelovanjem

V CONGRESS OF CROATIAN SOCIETY OF RADIOLOGY
with international participations

P 1.

Intervencijska radiologija

P 1.1. Istovremeni endovaskularni tretman aneurizme torakalne i abdominalne aorte – prikaz slučaja
Edin Herceglija, Vesna Sarajlić-Đurović, Sanela Vesnić, Aladin Čarovac, Deniz Bulja, Nedžad Rustempašić, Dragan Totić, Edina Velić, Irena Karić, Šerif Bešlić, Emir Solaković, Mirza Dilić, Josip Mašković
P 1.2. Suženje bubrežne arterije u dječjoj dobi: endovaskularni pristup
Dražen Perkov, Ranko Smiljanić, Savko Dobrota, Ranka Štern Padovan
P 1.3. TAE i TACE u liječenju HCC-a
S.Radoš, N.Tičinović, G.Erceg, Z.Borković, L.Patrlj, B.Brkljačić
P 2.

Neuroradiologija, radiologija glave i vrata

P 2.1. Sindrom prolazne posteriorne encefalopatije u trudnice sa preeklampsijom - prikaz slučaja
Krešimir Dolić, Ante Buča, Krešimir Kolić, Stipan Janković, Mirela Pavičić-Ivelja, Marko Vulić, Damir Roje
P 2.2. Spontana intrakranijska hipotenzija: prikaz slučaja normotenzivnog oblika sa asimptomatskim krvarenjem u hipofizu
Martina Špero, Hrvoje Vavro, Ljerka Vojnić, Boris Brkljačić
P 2.3. Intrakranijski tumori: neinvazivnim putem do patohistološke dijagnoze?
Hrvoje Vavro, Martina Špero, Ljerka Vojnić, Smiljka Lambaša, Boris Brkljačić
P 2.4. Idu li nam arterije ponekad na živce? Hrvoje Vavro, Boris Brkljačić, Igor Fučkan
P 2.5. Hemoragijska koloidna cista - prikaz bolesnika
Marina Šeronja Kuhar, Goran Pavliša, Aleksandra Roglić, David Ozretić, Marko Radoš
P 2.6. Moždani udar i vjerojatnost moždane smrti
Mihail Poduje, Nikola Žgrablić
P 2.7. Uloga MR-a u preoperativnoj i postoperativnoj dijagnostici bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom
Tomislav Gregurić, Hrvoje Ivan Pećina, Darko Bedek, Dijana Podoreški, Hrvoje Hećimović, Tomislav Sajko, Josip Hat
P 2.8. Sekretorni meningeom temporalne kosti i baze lubanje – prikaz slučaja
Hrvoje Ivan Pećina, Tatjana Cicvara Pećina, Josip Hat, Mislav Gjurić, Sven Seiwerth
P 2.9. Wernickeova encefalopatija – prikaz slučaja
Ana Šverko, Darko Bedek, Miljenko Marotti, Sara Drnasin, Dijana Podoreški, Hrvoje Ivan Pećina, Emil Štajduhar
P 2.10. Superficijalna hemosideroza središnjeg živčanog sustava: prikaz slučaja
Davorka Milat, Miljenko Kalousek, ĐinoVarga, Željka Petelin, Damir Jurinović
P 2.11. Wegener-ova granulomatoza paranazalnih sinusa sa zahvaćanjem orbita i centralnog živčanog sustava- radiološka dijagnostika
Svjetlana Mujagić, Senada Sarihodžić, Haris Huseinagić
P 2.12. Primarni meningeom jugularnog foramena sa neuobičajeno opsežnom destrukcijom kosti - prikaz slučaja i pregled literature
Svjetlana Mujagić, Senada Sarihodžić, Haris Huseinagić, Jasmina Bećirović –Ibrišević, Zlatko Ercegović
P 2.13. Miješana laringokela - prikaz slučaja
Mihail Poduje, Đurđica Ikić, Ivana Jojić, Fredi Tripović, Igor Grgorinić, Loredana Premate – Milas
P 2.14. Jezična štitna žlijezda i planocelularni karcinom baze jezika: prikaz slučaja
Marin Pušić, Barbara Čandrlić, Melita Kukuljan, Niko Cvjetković, Damir Miletić
P 2.15. Radiološki prikaz Eagle sindroma: prikaz slučaja
Spomenka Žulj Žilić, Dijana Podoreški, Tomislav Badel, Marija Streharsky, Sanja Baršić Ostojić, Ivan Krolo
P 2.16. Virtualna endoskopija (VE) i trodimenzionalno volumno renderiranje (3DVR) u dijagnostici bolesti paranazalnih sinusa
Stanko Belina
P.2.17. Uloga „cone-beam“ kompjutorizirane tomografije u preoperativnoj dijagnostici kirurgije čeljusti
Dijana Podoreški, Antero Salo, Igor Borić, Ivan Krolo
P 3.

Radiologija gastrointestinalnog i hepatobilijarnog sustava

P 3.1. Gallstone ileus - prikaz slučaja
Đurđica Ikić, Astrid Radolović Cukon, Ivana Jojić, Fredi Tripović, Vlasta Hautz - Derossi, Anuška Budisavljević, Franko Marušić, Roberto Jukopila
P 3.2. Duplikacijska cista duodenuma kod mladog muškarca: prikaz slučaja
Raffaela Kuzmić, Mirjana Vukelić-Marković, Tomislav Bokun, Branko Bilić, Mario Tadić, Boris Brkljačić, Gojko Vulić
P 3.3. Perforacija šupljeg organa
Tonći Grmoja, Goran Roić, Vesna Posarić, Mirjana Odorčić Krsnik, Nikola Dukarić
P 3.4 Kirurška gaza- nerazmotreni uzrok opstrukcije tankog crijeva
Marija Šimić, Mirjana Vukelić Marković, Josip Ćurić, Ružica Galunić, Petar Marušić, Igor Čikara, Boris Brkljačić
P 3.5. MR praćenje asimptomatskog krvarenja unutar gigantskog jetrenog hemangioma
Ružica Galunić, Mirjana Vukelić Marković, Marija Šimić, Josip Ćurić, Petar Marušić, Boris Brkljačić
P 3.6. Arterijska stimulacija i vensko uzorkovanje (ASVS) u otkrivanju okultnog inzulinoma
Dražen Perkov, Ranko Smiljanić, Savko Dobrota, Darko Kaštelan, Marko Kralik, Ivica Sjekavica, Ranka Štern Padovan
P 3.7. Idiopatska ileokolična intususcepcija kod starije osobe
Mirjana Flegarić-Bradić, Goran Mihailović, Tihomir Bradić, Tomislav Jelić, Andrija Hebrang, Darko Blašković, Vinko Vidjak
P 3.8. HCC abdominalne stijenke kod pacijenta nakon OLT-a
Darko Blašković, Mirjana Flegarić Bradić, Nikola Ivan Leder, Maja Grubelić Crnčević, Vinko Vidjak, Andrija Hebrang
P 3.9. Dijagnostika i liječenje pseudoopstrukcije kolona - prikaz dva slučaja
Nikola Borojević, Stanko Belina, Ksenija Gospočić, Irena Radumilo Klarić, Kristina Čižmek, Zdravko Zelić, Zoran Rajković
P 3.10. Neočekivana komplikacija crijevne infekcije uzrokovane Campylobacter jejuni
Vesna Fridl Vidas, Dragan Dragičević, Mari Perić, Damir Kraljević, Snježana Tomić
P 3.11. Hemangiom gastro-spleničnog ligamenta: Prikaz slučaja
Zlatko Hrabar, Darko Blašković, Domagoj Ivanović, Maja Grubelić-Crnčević, Andrija Hebrang
P 3.12. Tupa ozljeda abdomena s otvorenom lezijom intrahepatalnih žučnih vodova – prikaz slučaja
Jasminka Igrec, Ivan Žokalj, Zlatko Pavčec
P 3.13. Porto-sistemski šant preko desne renalne vene u pacijenta s cirozom jetre: prikaz slučaja
Jasminka Igrec, Josip Ćurić, Boris Brkljačić, Zlatko Pavčec
P 4.

Radiologija muskuloskeletnog sustava

P 4.1. Magnetska rezonancija u evaluaciji postoperativnog koljena
Irena Radomilo Klarić, Jakša Škugor, Ivo Pedišić, Matej Mustapić, Igor Borić, Stanko Belina
P 4.2. Osteomijelitis u Severeovoj bolesti
Matej Mustapić, Igor Borić, Ana Tripalo Batoš, Ana Šverko, Anita Galović Marić, Ivo Pedišić, Vladimir Kalousek
P 4.3. Prikaz slučaja bolesnika sa hereditarnim multiplim egzostozama kompliciranim pojavom hondrosarkoma sa per continuitatem širenjem u područje medijastinuma
Anita Jug-Klobučić, Tamara Kadežabek, Mislav Klobučić, Vlado Bartoš
P 4.4. Uloga ultrazvuka u dijagnostici bolesti temporomandibularnog zgloba –prikaz bolesnika
Vilma Kosović, Tomislav Badel, Ivan Krolo, Dijana Podoreški, Miljenko Marotti
P 4.5. Dinamički MSCT koljena u dijagnostici instabiliteta patele
Ivan Kos, Kristina Potočki, Ranka Štern-Padovan
P 4.6. Pogled iznutra - gležanj
Ivana Župetić, Dina Miklić, Zoran Doko, Ivan Zvonimir Lubina, Petra Margetić, Vera Rakarić - Eršek, Martina Salaj Martina
P 4.7. Osteoliza proksimalnog humerusa - prikaz slučaja
Martina Salaj, Ivana Župetić, Dina Miklić, Vera Rakić Eršek, Petra Margetić, Zoran Doko, Ivan Zvonimir Lubina
P 4.8. Uzastopne stres frakture sakruma kod dugoprugašice - prikaz slučaja
Damir Miletić, Branko Šestan, Marin Pušić, Tedi Cicvarić, Anton Tudor, Šandor Roth, Veljko Šantić
P 4.9. Praćenje atlantoaksijalne subluksacije u bolesnice s reumatoidnim artritisom
Mihaela Mamula, Nives Rogoznica-Štiglić, Doris Stamenković, Tea Schnurrer Luke-Vrbanić, Damir Miletić
P 5.

Torakopulmonalna radiologija

P 5.1. Usporedba veličine karcinoma ne-malih stanica pluća izmjerene kompjutoriziranom tomografijom i razine tumorskog biljega CYFRA 21-1
Sertić Milić H., Mažuranić I., Neralić Meniga I., Marušić A., Nikolić I., Franjević A., Bubanović G.
P 5.2. Usporedba učinkovitosti ultrazvuka i telerendgenograma pluća u dijagnostici pneumonija
Sanja Baršić Ostojić, Vedran Ostojić, Franka Jelavić – Kojić, Dinko Kapetanović, Zvonimir Sučić, Boris Brkljačić
P 5.3. Prema standardizaciji dijagnostike bolesti pluća konvencionalnom radiološkom metodom – do kada ovako?
Emil Štajduhar
P 5.4. Adenoid cistični karcinom dušnika – prikaz slučaja
Ana Šverko, Josip Hat, Babić Nenad, Ana Tripalo Batoš, Matej Mustapić, Nikola Borojević
P 5.5. Rijetka lokalizacija ekstrapulmonalne tuberkuloze
Tanja Mikuličić, Melita Kukuljan, Damir Miletić
P 5.6. Slikovne karakteristike paradoksalnih reakcija tijekom antiretrovirusnog liječenja u HIV-om zaraženih bolesnika
Klaudija Višković, Kristijan Bayer, Neala Schoenwald, Branka Vuković-Katrić, Josip Begovac
P 5.7. CT dijagnostika malih nodula pluća
Marin Pušić, Melita Kukuljan, Damir Miletić
P 6.

Kardiovaskularna radiologija

P 6.1. MR angiografija i venografija donjih ekstremiteta kod pacijenta s Klippel-Trenaunay-Weber sindromom: prikaz slučaja
Vladimir Tonković, Dražen Lovrić, Petar Medaković, Goranka Šimac Kubat
P 6.2. Perzistirajuća lijeva vena cava superior udružena sa anomalnim utokom plućne vene: MSCT prikaz slučaja
Petar Marušić, Mirjana Vukelić-Marković, Boris Brkljačić, Vjekoslav Raos
P 6.3. Zajedničko ishodište koronarnih arterija iz desnog Valsalvinog sinusa – prikaz slučaja
Petar Marušić, Josip Vincelj, Nikola Todorović, Silva Pukšić
P 6.4. Povezanost količine i raspodjele abdominalnog masnog tkiva s patološkim promjenama aorte
Maja Hrabak Paar, Ranka Štern Padovan
P 6.5. Kongenitalne intratorakalne krvožilne malformacije – prikaz 3 slučaja
Dijana Perica, Mari Perić, Sonja Britvić Pavlov, Stipan Janković
P 6.6. Rupturirajuća pseudoaneurizma (PSAN) abdominalne aorte za vrijeme trudnoće: dijagnostički pristup
Jelena Popić Ramač, Marko Slavica, Zoran Brnić, Dinko Škegro, Andrija Škopljanac, Vinko Vidjak, Andrija Hebrang
P 6.7. CT angiografija i doza zračenja - pregled literature i naša iskustva
Ladislav Pavić, Petar Medaković, Mladen Jukić
P 7.

Urogenitalna radiologija, kontrastna sredstva

P 7.1. Značaj CT u procjeni povreda bubrega
Prevljak S., Milišić L., Kuskunović A.,Čarovac A., Avdagic E.
P 7.2. Kontrastom inducirana nefropatija
Prevljak S., Čarovac A., Milišić L., Kuskunović A., Džananović A., Sofić A.
P 7.3. Komplicirana cista bubrega: prikaz slučaja
Mari Perić, Sonja Britvić-Pavlov, Tade Tadić, Stipan Janković, Marijan Šitum, Meri Glavina -Durdov
P 7.4. Radiološko patološka korelacija duboke zdjelične endometrioze i intraoperativni nalaz
Franka Jelavić-Kojić, Krešimir Oršolić, Mario Kerner, Davorin Velnić, Dubravka Jandrić, Gabrijela Stanić, Zvonimir Sučić
P 7.5. Angiomiolipoma torakalne regije
Ksenija Gospočić, Nikola Borojević, Stanko Belina
P 7.6. MSCT i MR u obradi tumora muške uretre
Marko Kralik, Ranka Štern-Padovan, Maja Hrabak Paar
P 7.7. Disfunkcija električnog implantata mokraćnog mjehura-prikaz slučaja
Milenka Đinđić-Pavičić
P 7.8. Angiomiolipomi bubrega - manifestacije i komplikacije tumora u ultrazvučnom prikazu
Marija Frković, Klaudija Višković, Tajana Klapan
P 8.

Pedijatrijska radiologija

P 8.1. Tupa trauma abdomena u dječjoj dobi-prikaz slučaja
Josip Marjanović, Goran Roić
P 8.2. Ruptura potkovastog bubrega nakon tupe traume abdomena kod 9-godišnjeg pacijenta- prikaz slučaja
Jakša Škugor, Domagoj Marjan, Irena Radumilo Klarić, Vlatko Knežević
P 8.3. McCune Albrightov sindrom - MSCT i MR prikaz
Marija Streharsky, Dijana Podoreški, Spomenka Žulj Žilić, Žuteković S
P 8.4. Polip stražnje uretre kod osmogodišnjeg dječaka
Giordano Šaina, Harry Nikolić, Mirna Šubat Dežulović, Damir Miletić, Izidora Holjar Erlić, Mirko Balić
P 8.5. Uloga CTA koronarografije u dijagnostici aneurizmi koronarnih arterija kod djeteta sa Kawasakijevom bolesti Tadeja Poropat, Nina Boc, Slavica Kovačić
P 8.6. Višestruke kongenitalne anomalije lumbosakralnog područja – prikaz slučaja
Ana Šverko, Darko Bedek, Josip Hat, Ivan Krolo, Ivo Pedišić, Vladimir Kalousek, Anita Galović Marić
P 9.

Radiologija dojke

P 9.1. Fibroadenom u ektopičnom tkivu dojke-prikaz slučaja
Kristina Klarić, Vinka Kos, Loredana Premate-Milas, Alex Anton Bruno Lozic, Loredana Labinac-Peteh, Davor Pikot, Fredi Tripović
P 9.2. Sekundarne promjene u dojkama
Zdravka Marijanović, Inga Marijanović, Ivana Soldo, Goran Opsenica
P 9.3. Rak dojke-problemi u određivanju veličine tumora
Elvira Mustač, Emina Grgurević – Dujmić
P 9.4. Rjeđa lokalizacija udaljenih metastaza karcinoma dojke - prikaz slučaja
Inga Marijanović, Ivana Soldo, Zdravka Marijanović, Goran Opsenica
P 9.5. Muke po kategoriji BI-RADS „0” u hrvata - od početnih vrlo velikih oscilacija do optimalnih 7%
Emil Štajduhar, Tomislav Krpan, Jasminka Malčić, Domagoj Marjan, Josip Smolković, Saša Schmidt, Vlado Kalousek, Ivo Pedišić

Copyright (c) 2010 Novacon d.o.o. All rights reserved.